Politica de confidentialitate

Compania SC FRESH TECH SRL cu sediul in Piatra Neamt judet Neamt, CUI:30470888, Nr Reg Com J27/505/2012, operatorul magazinului on-line www.colorcosmetics.ro, declară că toate datele cu caracter personal, colectate prin intermediul site-ului www.colorcosmetics.ro, sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European È™i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i privind libera circulaÈ›ie a acestor date È™i de abrogare a Directivei Consiliului 95/46/CE (Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor) RGPD.

Colorcosmetics.ro. respectă dreptul privind procesarea datelor cu caracter personal ale clienÈ›ilor, care accesează magazinul online, în conformitate cu legislaÈ›ia în domeniu.                               

 

Punctul 1. Ce categorii de date sunt prelucrate:

 

Colorcosmetics.ro  colectează informaÈ›ii cu caracter personal, atunci când are loc:

a) înregistraea unui cont nou în magazinul online È™i gestionarea acestuia. Temeiul juridic – Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract cu persoana vizată È™i libera furnizare a serviciilor (articolul 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD); 

b) plasarea unei comenzi în magazinul online. Temeiul juridic - Necesitatea executării contractului de vânzare (articolul 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD);

c) abonarea la buletinul informativ (Newsletter), a cărui subiect este furnizat pe cale electronică.  Temeiul juridic – Consimțământul persoanei vizate de a prelucra datele sale cu carecter personal, pentru furnizarea serviciului Newsletter (articolul 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).   

1. În cazul înregistrării unui cont în magazinul online, clientul oferă următoarele date cu caracter personal:

a) numele - prenumele;

b) adresa de livrare:

c)  cod. poÈ™tal È™i oraÈ™; 

d)  stradă, numărul casei/apartamentului;

e) adresa de e-mail;

f) numărul de telefon;

La înregistrarea unui cont în magazinul online, clientul stabileÈ™te o parolă individuală pentru a-È™i accesa contul. Clientul poate schimba parola mai târziu, în condiÈ›iile descrise la Punctul 6.  

2. În cazul plasării unei comenzi în magazinul online, clientul furnizează următoarele date:

 a) adresa de e-mail;

b) adresa de livrare:

c) cod. poÈ™tal È™i oraÈ™; 

d) numele – prenumele;

e) numărul de telefon; 

3. În cazul antreprenorilor, lista de colectare a datelor cu caracter personal este extinsă prin: 

a) compania antreprenorului;
b) datele companiei precum, CUI, nr reg com, banca si sediul

4. În cazul utilizării serviciilor Newsletter, clientul oferă doar adresa sa de e-mail. 

5. Sunt colectate È™i prelucrate anumite informaÈ›ii suplimentare în timp ce clientul accesează site-ul web www.colorcosmetics.ro, în special: adresa IP atribuită calculatorului folosit de client sau adresa IP externă a furnizorului de Internet, numele de domeniu, tipul de browser, timpul de acces È™i tipul sistem de operare. 

6. De la clienÈ›i pot fi colectate datele de navigare, inclusiv linkuri È™i cookie-uri, care au o legătură cu activitățile înterprinse în magazinul online www.colorcosmetics.ro. De asemenea. pentru a stabili È™i a investiga revendicări, pot fi procesate date, cum ar fi: numele, prenumele, date privind utilizarea serviciilor È™i alte date necesare pentru a dovedi existenÈ›a revindicării. Temeiul juridic – interesul legitim (articolul 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD). Datele sunt colectate pentru a facilita utilizarea serviciilor È™i de a îmbunătăți funcÈ›ionarea acestor servicii. 

7. Transferul de date cu caracter personal către Colorcosmetics.ro. este voluntar, în legătură cu furnizarea serviciilor magazinului online. În timpul înregistrării unui cont, clientul este rugat să îndeplinească toată informaÈ›ia specificată cu caracter personal, pentru a omite anumite erori. În momentul plasării unei comenzi, fără a fi înregistrat un cont, clientul poate întâlni anumite obstacole.

Punctul 2. Accesul È™i timpul de procesare a datelor cu caracter personal  

1. Datele cu caracter personal sunt transmise furnizorilor de servicii, din cadrul Colorcosmetics.ro, în timp ce este accesată pagina web www.colorcosmetics.ro. InformaÈ›iile sunt transmise în conformitate cu prevederile RGPD, doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, atunci când există un acord din partea clientului È™i este valabilă până când acordul este anulat È™i o perioadă de timp după anulare, în conformitate cu legea.

Totodată, stocarea datelor cu caracter personal este posibilă pentru realizarea anumitor statistici, cercetări È™i îmbunătățiri a serviciilor. 

3. În cazul achiziÈ›ionării unui produs în magazinul online, datele cu caracter personal pot fi transferate, în dependență de alegerea clientului, serviciilor de curierat. 

4. Datele de navigare sunt folosite pentru a oferi clienÈ›ilor o calitate mai bună de servicii, pentru analiza statistică a datelor È™i adaptarea magazinului online la preferinÈ›ele clienÈ›ilor, precum È™i administrarea magazinului online. 

5. Atunci, când clientul este abonat la buletinul informativ (Newsletter), Colorcosmetics.ro trimite la adresa de e-mail a clientului, informaÈ›ii comerciale despre promoÈ›ii È™i produse noi disponibile în magazinul online. 

6. În cazul trimiterii unei cereri, Colorcosmetics.ro furnizează date cu caracter personal organelor de stat autorizate, în special unităților organizatorice ale Procuraturii, PoliÈ›iei, PreÈ™edintelui Oficiului pentru ProtecÈ›ia Datelor cu Caracter Personal, PreÈ™edintelui Oficiului ConcurenÈ›ei È™i ProtecÈ›iei Consumatorului sau PreÈ™edintelui Oficiului ComunicaÈ›iilor Electronice. 

                          

Punctul 3. Utilizarea fișierelor cookie

1. Magazinul online foloseÈ™te fiÈ™iere mici de texte, numite cookie-uri. Acestea sunt înregistrate de Colorcosmetics.ro pe dispozitivul utilizat de persoana care accesează magazinul online. Un fiÈ™ier cookie conÈ›ine numele de domeniu din care provine, timpul său de expirare È™i un număr individual selectat aleatoriu pentru acest fiÈ™ier.
Informațiile colectate datorită acestor fișiere, ajută la funcționarea corectă a coșului de cumpărături (pentru a finaliza comanda simplu și rapid), pentru a personaliza corect conținul reclamelor, precum și funcționarea generală a site-ului.
 

2. Colorcosmetics.ro utilizează două tipuri de module cookie: 

a) Cookie-uri de sesiune: după încheierea sesiunii de browser sau închiderea calculatorului, informaÈ›iile memorate sunt eliminate automat din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date personale sau informaÈ›ii confidenÈ›iale din calculatorul clientului.

b) Cookie-uri persistente: acestea sunt stocate în memoria dispozitivului folosit de client È™i rămân acolo până când sunt È™terse sau expiră automat. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite colectarea de date personale sau informaÈ›ii confidenÈ›iale de la calculatorul clientului. 

3. Colorcosmetics.ro utilizează cookie-uri proprii în următoarele scopuri: 

a) autentificarea clientului în magazinul online È™i asigurarea accesării (după autentificare), datorită cărora clientul nu trebuie să-È™i introducă datele de conectare È™i parola pe fiecare pagină aparte a magazinului online; 

b) analize, cercetări È™i în special pentru a crea statistici anonime, pentru a înÈ›elege cum folosesc clienÈ›ii site-ul magazinului. 

4. Colorcosmetics.ro utilizează cookie-uri externe: pentru colectarea datelor statistice generale È™i anonime prin intermediul instrumentelor analitice Google Analytics (administrator de cookie-uri externe: Google Inc. cu sediul în SUA); 

5. Mecanismul cookie-urilor este sigur pentru clienÈ›ii magazinului online. Colectarea datelor prin intermediul cookie nu provoacă daune (viruÈ™i sau alte programe nedorite) în calculatorul clientului. Cu toate acestea, în browserele lor, clienÈ›ii au opÈ›iunea de a limita sau de a dezactiva accesul cookie-urilor la calculator. Utilizarea acestei opÈ›iuni nu stopează accesarea È™i utilizarea site-ul magazinului online, cu excepÈ›ia anumitor funcÈ›ii. 

6. Informații despre browsere și modalitatea de dezactivare și refuz a fișierelor cookie.

a) browserul Internet Explorer; ( 
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )
b) browserul Android; (
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1 )
c) browserul Mozilla Firefox; 
(https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor)d) browserul Chrome; ( https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1 )

7. Colorcosmetics.ro poate colecta adresa IP ale clienÈ›ilor. O adresă IP este un număr atribuit fiecărui calculator conectat la internet. În majoritatea cazurilor, aceasta se modifică de fiecare dată când are loc conexiune la internet. Adresa IP este utilizată de Colorcosmetics.ro pentru determinarea regiunilor în care sunt observate cele mai multe vizualizări. InformaÈ›iile colectate sunt considerate informaÈ›ii utile pentru administrarea È™i îmbunătățirea site-ului www.colorcosmetics.ro. 

8. Magazinul online conține link-uri către alte site-uri web. Important! Compania noastră nu este responsabilă pentru regulile de confidențialitate aplicabile acestora.

 

Punctul 4 Drepturile clientului

1. Dreptul de a retrage consimțământul. Temei juridic: art. 7 punct. 3 din RGPD. 

a) Clientul are dreptul de a retrage orice consimțământ dat de Colorcosmetics.ro;
b) Retragerea consimțământului nu are consecinÈ›e negative asupra clientului, dar poate împiedica utilizarea în continuare a serviciilor sau funcÈ›ionarea acestora.
 

2. Dreptul la opoziÈ›ie. Temei juridic: art. 21 din RGPD. 

a) În orice moment, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, inclusiv celor de profil, dacă Colorcosmetics.ro foloseÈ™te datele cu caracter personal în marketingul direct;

b) În cazul în care obiecÈ›ia clientului se dovedeÈ™te a fi justificată È™i Colorcosmetics.ro nu va avea un temei juridic diferit pentru a procesa datele cu caracter personal, datele clientului vor fi eliminate din baza de date. 

3. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - temeiul juridic: art. 17 RGPD

a) clientul are dreptul de a solicita eliminarea tuturor sau a anumitor date cu caracter personal.

b) clientul are dreptul de a solicita È™tergerea datelor cu caracter personal, în următoarele cazuri:

          a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile care au fost colectate sau prelucrate;
          b. îÈ™i retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea datelor;

          c. se opune utilizării datelor sale în scopuri de marketing;

          d. datele cu caracter personal sunt procesate ilegal;
          e. datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru a respecta obligaÈ›ia legală prevăzută de legislaÈ›ia Uniunii Europene sau de legislaÈ›ia unui stat membru la care se atribuie Colorcosmetics.ro

c) Colorcosmetics.ro în urma anumitor cereri de È™tegere a datelor cu caracter personal sau de retragere a consimțământului, poate păstra anumite date cu caracter personal, doar atunci când prelucrarea este necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor, precum È™i pentru îndeplinirea unor obligaÈ›ii legale. Acest lucru se aplică în special datelor personale care includ: nume, prenume, adresa de e-mail. Datele sunt reÈ›inute în scopul soluÈ›ionării plângerilor È™i revendicărilor legate de utilizarea magazinului online 
www.colorcosmetics.ro. 

4. Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării datelor - temeiul juridic: art. 18 RGPD. 

a) Clientul are dreptul de a solicita restricÈ›ionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. Depunerea unei cereri, în aÈ™teptarea examinării sale, împiedică utilizarea anumitor funcÈ›ii sau servicii, a căror utilizare implică prelucrarea datelor acoperite de cerere. Colorcosmetics.ro nu va trimite clientului mesaje, inclusiv mesaje de marketing. 

b) Clientul are dreptul de a solicita o restricÈ›ie privind utilizarea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

               a. contestă exactitatea datelor personale, Colorcosmetics.ro limitează utilizarea acestora, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor (nu mai mult de 7 zile);
               b. atunci când prelucrarea datelor este ilegală È™i persoana vizată se opune È™tergerii datelor, solicitând restricÈ›ionarea utilizării acestora;
                c. operatorul nu mai are nevoie de date personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată  le solicită pentru a-È™i susÈ›ine sau a apăra un drept.

5. Dreptul de acces la date - temeiul juridic: art. 15 RGPD.

 a) Clientul are dreptul de a obÈ›ine din partea operatorului o confirmare, dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal, în caz afirmativ, clientul are dreptul:
                       a. să obÈ›ină acces la datele personale;
                       b. să deÈ›ină informaÈ›ii despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, perioada planificată de stocare È™i dreptul de a depune o plângere în faÈ›a unei autorități de supraveghere;
                       c. să ceară o copie a datelor cu caracter personal.
              

6. Dreptul de rectificare a datelor - temeiul juridic: art. 16 RGPD.

         a) clientul are dreptul de a solicita administratorului să rectifice datele cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile procesării, clientul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraÈ›ii suplimentare, direcÈ›ionând cererea la adresa de e-mail, în conformitate cu Punctul 7 din Politica de confidenÈ›ialitate. 

7. Dreptul la transferul de date – temeiul juridic: art. 20  RGPD

a) Clientul are dreptul să primească datele sale personale pe care le-a furnizat operatorului È™i apoi să le trimită unui alt operator de date cu caracter personal la alegerea sa. Operatorul va trimite datele personale ale clientului sub forma unui fiÈ™ier în format csv.

8. Când apare o situaÈ›ie similară drepturilor menÈ›ionate anterior, Colorcosmetics.ro este obligat să respecte cererea È™i să o soluÈ›ioneze fără întârzieri (nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia). În cazuri justificate, este posibilă prelungirea termenului cu două luni. Colorcosmetics.ro în termen de o lună de la primirea cererii, va informa clientul despre prelungirea termenului È™i motivele întârzierii.

 9. Clientul poate trimite reclamaÈ›ii operatorului, solicitări È™i cereri privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i exercitarea drepturilor sale.

 10. Clientul are dreptul de a solicita de la Colorcosmetics.ro să furnizeze copii ale clauzelor contractuale prin direcÈ›ionarea anchetei în modulul indicat la Punctul 7 din Politica de confidenÈ›ialitate. 

11. Clientul are dreptul de a depune o plângere la PreÈ™edintele Oficiului pentru ProtecÈ›ia Datelor cu Caracter Personal în scopul încălcării drepturilor sale sau a altor drepturi acordate prin RGPD.

 

Punctul  5 Servicii adaptate la interesele È™i preferinÈ›ele clientului (profilare) 

1. Profilare - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal. Profilarea implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiÈ›i factori personali a persoanei fizice, în special pentru a analiza aspectele legate de acÈ›iunii, situaÈ›ia sa economică, sănătatea, preferinÈ›ele personale, locaÈ›ia È™i comportament. 

2. Datele personale ale clienÈ›ilor pot fi prelucrate în mod automat, cu toate acestea, nu produc efecte juridice È™i nu au un efect negativ asupra situaÈ›iei clienÈ›ilor. 

3. Profilarea datelor cu caracter personal de către Colorcosmetics.ro se bazează pe prelucrarea datelor clientului într-un mod automat È™i manual, utilizându-le pentru a evalua anumite informaÈ›ii ale clienÈ›ilor, în special pentru a analiza sau a prognoza preferinÈ›ele È™i interesele personale ale acestuia. 

4. Pentru a transmite clientului mesaje de marketing, Colorcosmetics.ro utilizează propriile mecanisme de cookie-uri pentru a descărca informaÈ›ii despre activitatea clienÈ›ilor, care accesează site-ul magazinului online. Detalii privind utilizarea cookie-urilor pot fi găsite la Punctul 3. Temeiul juridic - interes legitim (articolul 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD), constă în corelarea mesajelor de marketing cu preferinÈ›ele È™i interesele clientului.

 

Punctul 6 Gestionarea securității – parola 

1. Accesul la contul clientului de pe www.colorcosmetics.ro este posibilă doar după introducerea parolei personale. Dacă clientul È™i-a pierdut parola de acces, magazinul online permite generarea unei noi parole. Parola este stocată în bază de date într-o formă criptată într-un mod care împiedică citirea acesteia. Pentru a genera o nouă parolă, clientul va fi rugat să introducă adresa de e-mail în formularul disponibil furnizat la formularul de autentificare. Noua parolă va fi trimisă automat la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau salvată în ultima modificare a profilului de cont.

  

Punctul 7 Modificări ale politicii de confidenÈ›ialitate 

1. Politica de confidenÈ›ialitate poate fi modificată, clienÈ›ii vor fi anunÈ›ati cu 7 zile înainte, despre anumite modificări. 

2. Întrebările legate de politica de confidenÈ›ialitate sunt adresate: info@colorcosmetics.ro

3. Ultima modificare: 29.11.2019